Muray Róbert bemutatása

Feledy Balázs művészeti író a következő méltatást írta Muray Róbert 75. születésnapja alkalmából.

"Egyszer Muray Róbert olyasfélét mondott nekem, hogy az, amit ő csinál speciális, sajátos képzőművészet, hiszen munkásságában az ismeretterjesztés áll a középpontban. Valóban, ha műveit, kiállításait nézzük, azonnal különös következtetésekre juthatunk képzőművészet és ismeretterjesztés viszonyáról. Az ő esetében az a különös és egyedi, hogy úgy művész, hogy egyben ismeretterjesztő, s ez fordítva is igaz. Ilyen pedig nagyon ritkán van! Fontos munkáinál tudnunk, hogy nála sohasem látunk csak a fantáziában létező állatot, élőlényt. A művészet gazdag története bizonyítja, hogy mennyiféle fantázia-lény jelenik meg a műveken, de művészünknél nem. Nála mindig csak létező, valóságos élőlényeket látunk, s ezért minden műve szinte tudományos állat-megfigyelés eredménye, ugyanakkor a művészeti ábrázolás, megjelenítés minden kritériumának is eleget tesz. A művész olyan helyekre, olyan pillanatok látványába viszi el műve nézőjét, s olyan helyzeteket, állatokat fest meg, melyeket mi, külső érdeklődők, erdőben sétálók szinte sohasem látunk, s így a természet és állatvilág kimeríthetetlen gazdagsága és mélysége tárul fel előttünk – a képzőművészet által.Vagyis Muray Róbert a valóságot ábrázolja, de úgy, olyan látványban, olyan élményben, amely csak a kivételezetteknek – például neki – adatik meg, hogy aztán mindezt hallatlanul erős tehetséggel, empátiával, kivételes felkészültséggel képpé alakítsa. Így lesz a tudományos állatmegfigyelésből, ismeretterjesztésből valódi és egyedi képzőművészet. Munkáin mindig érezzük a perfekt, tökéletes feldolgozást, azt a szakmai biztonságot, amely műveinek szuverén értéke, s amely által művészetének sajátos kisugárzása van.Nagyívű életút Muray Róberté, amelyhez a kezdetektől hozzá tartozott a természet- és állatszeretet, s amelyből külön is kiemelkedő a madarak iránti megkülönböztetett érdeklődése, megfigyelésük. Már pályaválasztását is befolyásolta ez a kettős gyökerűség: a rajz és a természet szeretete, s mindemellett összetett, sokszínű művészeti munkásságában is mindvégig jelen volt természet iránti érdeklődése. Ismerjük festőként, grafikusként, rajzolóként, illusztrátorként, ismerjük személyében az alkalmazott grafikust (címlapok, emblémák, jelvények), a plakáttervezőt, a nevezetes dioráma-hátterek tervezőjét s még a szőnyegtervező művészt is.Sokoldalú személyiségével együtt, szimbiózisban elsősorban madárszakértőnek tartja magát, ornitológusnak – kutatási eredményei ezt igazolják –, de összességében tudományos és művészeti horizontja ennél tágabb.

Muray Róbert képi világa, stílusa nagy hagyományokban gyökerezik, németalföldi, romantikus ábrázolások méltó folytatóját látjuk benne, ahol nagy jelentősége van a művek atmoszférájának. Jól fogalmaz maga a művész, amikor egyfajta hangulati realizmusnak tartja felfogását. Valóban: képeiben nagy jelentősége van a hangulatnak, az évszakoknak, a napszakoknak, mindennek „természetillata” van, amit látunk. Ugyanakkor nem feltétlenül idillikus, ami előttünk van, képi történései nem szépítenek, szépelegnek, hiszen munkáinak sokszor képezi tárgyát az állatok között folyó küzdelem, a faj és létfenntartás ősi láncolata, sőt – uram bocsá’ – az ember és az állat közt folyó küzdelem is. Így leszünk részesei a természet történéseinek, melyeket, mint egy nagy vadász-író (vannak ilyen előképek bőven!) vagyis vadász-festő méltóságteljes alapossággal tár fel előttünk… S mindez nagyon fontos! Muray Róbert képei telis-tele vannak élettel. Nem tájképek állatokkal, hanem életképek tájakkal. Nem a táj önmagában való szépsége a fontos (persze ez sem mellékes körülmény!), hanem a natúra, flóra és fauna szintézise.

A művész technikai repertoárja is igen gazdag. Gyönyörűen fest olajjal, szereti és elevenen, frissen, gazdag eszköztárral alkalmazza az akvarell technikát. Állat-ábrázolásait rengeteg rajzi vázlatra építi, személyes, saját megfigyelései a fontosak számára.

Amikor 75. születésnapját ünnepeljük, akkor természetesen köszöntjük Őt, mint a természetvédelem, a madárkutatás jeles személyiségét, de köszöntjük, mint a természetfestés egyik legkiválóbb mesterét, művészét. Életmű áll már mögötte, de tervek vannak előtte. Folytatódjék tovább ez a kitartó, elmélyült alkotói munka!"

Dr. Feledy Balázs

művészeti író